2016/01/11

Nők helyzete az iszlámban

(részlet Sharía törvény nem muszlimoknak című könyvből 2015)


A NŐK 3. fejezet


Az iszlám tudósai a következőket állítják:


• Az iszlám családokban a nőket illetően a saría törvénye a követendő jogrend.

• Az iszlám az első civilizáció, amely gondoskodott a nők jogairól, és biztosította azokat.
• Mohamed tökéletes példát mutatott a világnak azzal, ahogyan az iszlám a nőket védi.
• A muszlim nők nagyra becsültek, és mint egy kincset, óvni kell őket a káfir világ bűneitől.
• A muszlim nők jogai Allahtól származnak.

A saría szerint: a saría törvénye különböző jogszabályokat tartalmaz különböző 
embercsoportok számára. A nők csoportja egy ilyen különleges kategória.
A FELSÉGVERÉS


Az iszlám nagyszerű látásmódja a nőkről a Korán egy versszakából vált ismertté:


[Korán 4:34] Allah a férfiakat felsőbbrendűnek teremtette a nőknél, 
mivel a férfiak a vagyonukat a nőkre költik, és támogatják a
nőket. Ezért az erényes nő szófogadó, és őrzi a mások számára
láthatatlan részeit, mint ahogy Allah vigyáz azokra. A lázadónak
tűnő nőket először intsétek meg, majd küldjétek őket külön ágyba,
végül verjétek meg őket. Ha ezek után engedelmessé válnak,
akkor ne tegyetek mást; Allah bizony magasztos és nagyszerű!

A SARÍA: AZ ENGEDETLEN FELESÉGGEL VALÓ BÁNÁSMÓD


[m10.12] Ha a férj észreveszi feleségén az engedetlenség jeleit, akár a szavak szintjén: amikor a nő barátságtalan választ ad olyan helyzetekben, amikor udvarias szokott lenni, vagy amikor a férfi ágyba invitálja, amit a feleség a szokásos viselkedésétől eltérően visszautasít; akár a cselekedetek szintjén: amikor a feleség idegenkedik tőle, holott előtte kedves és vidám volt; akkor először szóban kell figyelmeztetnie az asszonyt, mielőtt tartózkodna tőle vagy megverné, mivel lehet, hogy a feleségnek van mentsége.


   A figyelmeztetés például lehet a következő „Féld Allahot az engem illető jogok miatt!”, vagy el lehet magyarázni, hogy az engedetlenség érvényteleníti a férj kötelességeit: megvonhatja asszonyától támogatását, valamint nem köteles előnyben részesíteni a többi feleséggel szemben. Vagy akár közölni lehet vele, hogy a férjnek való engedelmesség vallási kötelezettség.


   Ha a feleség engedetlen, a férj tartózkodhat az együtt alvástól (közösüléstől), és visszautasíthatja a beszélgetést, továbbá megütheti a feleségét, de csak olyan módon, hogy ne okozzon kárt, vagyis nem okozhat zúzódást, nem törhet csontot, nem sebezheti meg és nem okozhat vérzést. A másik arcul csapása törvényellenes. Az asszonyt meg lehet verni, ha egyszer vagy többször volt engedetlen, habár némely enyhébb vélemény szerint, csak akkor lehet megütni, ha az asszony ismételten engedetlen.[Iszhák969] Mohamed azt is mondta az embereknek, hogy a férfinak jogai vannak a feleségével szemben, és a nőnek is a férjével szemben. A feleség soha ne kövessen el házasságtörést vagy viselkedjen kihívóan másokkal. Ha mégis így cselekszik, tegyék őt külön helyiségbe, és enyhén verjék meg. Ha tartózkodik a tiltott dolgoktól, akkor joga van ételhez és ruhához. A férfiak némiképp rendelkezhetnek a nők felett, mert a nők a férfiak foglyai, és nem urai önmaguknak.


[Abu Dáúd 11, 2141] Mohamed azt mondta: „a férfit nem lehet kérdőre vonni, hogy miért veri a feleségét.”


[Bukhári 7,62,132] A próféta ezt mondta: „Egyikőtök se korbácsolja meg a feleségét, ahogy megkorbácsolna egy rabszolgát, hogy aztán a nap végén szexuálisan közösüljön vele. A pokolra jutottak többsége nő (lesz majd).”


TANÍTÁS A NŐKRŐL


A saría törvényei alapján a nők több szempontból sem teljes értékűek:


[o22.1] Az iszlám bíróvá válás elengedhetetlen feltétele:

(a) ha valaki szabad férfi [...]

[o4.9] Egy nő halálakor vagy sérülésekor fizetendő kártérítés feleannyi, mint

egy férfi után fizetendő jóvátétel.

[Bukhári 3,48,826] Mohamed azt kérdezte: „Igaz-e, hogy egy női

szemtanú tanúvallomása feleannyit ér, mint egy férfié?” A nő azt
válaszolta: „Igen.” Mire Mohamed azt mondta: „Ez azért van, mert a női tudat fogyatékos.”

[l10.3] Az általános részesedést úgy kell felosztani, hogy a férfi mindig két nő 
részét kapja.

[Korán 4:11] Gyermekeitekre vonatkozóan Allah ekképpen rendelkezik: A fiúgyermeket az örökség elosztásakor annyi illeti meg, mint amennyi két leánygyermek része. [...]


A következő hadísz szerint a tevék, a rabszolgák és a nők egyenértékűek.


[Abu Dáúd 11, 2155] Mohamed azt mondta: Ha valamelyikőtök feleségül vesz egy nőt, vagy vesz egy rabszolgát, mondja ezt: „Ó, Allah, add meg nekem a benne lévő jót és az ő természetében lévő jót, melyet te teremtettél; menedéket veszek benned az asszony gonoszsága és rossz hajlamai elől, melyet te teremtettél.” Ha valaki tevét vásárol, ragadja meg a teve púpjának tetejét, és mondja ugyanezt.


A nők intelligencia és vallás tekintetében alacsonyabb rendűek a férfiaknál.


[Bukhári 1,6,30] Mohamed, miközben imádkozni ment, elhaladt egy csoport nő mellett, és azt mondta: „Hölgyek, adjatok alamizsnát és adományozzatok pénzt a szerencsétleneknek, mert szemtanúja voltam annak, hogy a pokolban a legtöbb ember nő.”

Mire ezt kérdezték: „Miért van ez így?”
Mohamed így válaszolt: „Túl sokat esküdöztök, és nem mutattok hálát a férjeitek felé. Soha nem találkoztam olyanokkal, akikből annyira hiányzott volna az intelligencia vagy vallásilag annyira tudatlanok lennének, mint a nők. Sokan közületek félrevezetik az óvatos és intelligens férfiakat.”
A nők erre azt felelték: „Pontosan miért is hiányzik belőlünk az értelem vagy a hit?”
Mohamed azt mondta: „Igaz-e az, hogy egy férfi tanúskodása két nő tanúskodásával ér fel?”
Miután a nők megerősítették igazát, Mohamed azt mondta: „Ez bizonyítja, hogy a nők nem értelmesek. Igaz-e az, hogy a nők nem imádkozhatnak és böjtölhetnek a mensturációs ciklus alatt?”
A nők azt felelték, hogy ez szintén igaz.
Ezután Mohamed azt mondta: „Ez bizonyítja, hogy a nők nem eléggé vallásosak.”

A nők tanúvallomása fele annyit ér, mint egy férfié.


[Korán 2:282] Ti hívők! Ha adósságról köttök szerződést egy

meghatározott időre, írjátok le azt! Készítsen írást arról egy írnok
jelenlétetekben úgy, ahogy a méltányosság megköveteli! Nem
vonakodhat egy írnok sem, hogy írást készítsen, úgy, ahogyan azt
Allah megtanította neki! Írnia kell! Az diktáljon, akit az adósság
terhel, és óvakodjon Allahtól, az ő Urától, s ne próbáljon lefaragni
semmit sem az összegből! Ha az adós korlátozott a megértésben,
vagy gyámoltalan, vagy nem képes diktálni, gyámja (wali)
diktáljon igazságosan. Felnőtt férfijaitok közül két tanút kérjetek
föl tanúságtételre! Ha nem lenne két férfi, akkor legyen egy férfi
és két nő, olyanok, akiket alkalmasnak találtok tanúnak. Így ha
valamelyik nő hibát vét, a másik helyesbítheti azt. [...]

NŐI NEMISZERV-CSONKÍTÁS ÉS NŐI KÖRÜLMETÉLÉS

Sajnos a körülmetélés kifejezést egyformán használják mind a férfiak fitymájának, mind a nők csiklójának eltávolítására. Pedig ezek nem összehasonlíthatóak.


[Bukhári 7,72,779] Mohamed azt mondta: „Ötféle gyakorlat jellemezte az ősi prófétákat: a körülmetélés, az ágyéki szőr borotválása, a bajusz rövidre nyírása, a köröm vágása és a hónalj szőrtelenítése.”


A következő hadísz utal a női nemi szervek körülmetélésére. Azt feltételezi, hogy mind a férfi, mind a nő körül van metélve.


[Muszlim 003,0684] [...] Abu Musza ezután azt mondta:

„Mikor kötelező a fürdés?” Aisa így válaszolt: „A megfelelő
embert kérdezed. Mohamed azt mondta, hogy akkor kötelező
fürödni, miután a férfi magáévá tette a nőt, és a körülmetélt
nemi szervek érintkeztek.”

A körülmetélés része a saría törvénynek. Itt egy félrevezető fordítás:

[e4.3] A körülmetélés kötelező mind a férfiak, mind pedig a nők számára. Férfiak esetében ez a fityma eltávolítása a péniszről, nők esetében pedig a csiklót borító bőrredő eltávolítását jelenti (nem magát a csiklót, mint ahogy néhányan tévesen állítják).

Mindazonáltal az arab szöveg valójában így szól:

[e4.3] A körülmetélés kötelező (mind a férfiak, mind nők számára) úgy, hogy a férfiaknak levágják a pénisz makkját borító bőrt, a női körülmetélés során pedig kivágják a csiklót (ez az úgynevezett hufád).

   Ezek a félrevezető fordítások elfedik a saría törvény valódi arcát. Az ilyen megtévesztéseket takíjjának nevezik, ami nem más, mint a szentesített csalás egyik formája.

   A badri csatából fennmaradt egy hivatkozás a csikló eltávolításának szokásáról.

[I564] Hamza azt mondta: „Gyere ide, te nőket körülmetélő fia!” A fiú anyja Umm Anmar volt, egy azok közül, aki a lányokat metélte körül Mekkában. Ezután Hamza lesújtott rá, és megölte.


[O12.0] A PARÁZNÁLKODÁS BÜNTETÉSE: MEGKÖVEZÉS

[o12.6] Ha a büntetés megkövezés, akkor meg kell kövezni a bűnösöket függetlenül az időjárástól vagy betegségtől. A terhes nőket nem lehet megkövezni a szülésig, illetve amíg a gyerek gondozásra szorul.


[Muszlim 017, 4206] ... Mohamedhez odament egy nő, és így szólt: „Allah hírvivője, házasságtörést követtem el”, [...] Amikor megszülte gyermekét, odament a bepólyált gyermekkel és így szólt: „Itt a gyermek, akinek életet adtam.” Mohamed azt válaszolta: „Menj és szoptasd, amíg el nem választódik.” Az elválasztás után a nő ismét Mohamedhez ment gyermekével, aki egy darab kenyeret tartott a kezében. A nő így szólt: „Allah apostola, itt van a gyermek, akit elválasztottam, és most már rendes ételt eszik.” Mohamed egy másik muszlimra bízta a gyereket, és kihirdette a büntetést. Ezután a nőt egy mellig érő árokba temették, és Mohamed parancsára halálra kövezték.


BECSÜLETGYILKOSSÁG


A saría tanai nem szólnak közvetlenül a becsületgyilkosságról. A saría kijelenti, hogy a nő kevesebbet ér a férfinál, és engedélyezi a férfinak, hogy veréssel érvényesítse jogát, de a becsületgyilkosságnak nem ad jogi státust. Azonban nincs büntetés egy házasságtörő megöléséért:


[o5.4] Nincs bűnhődés olyasvalaki megöléséért, aki elhagyja az iszlámot, útonálló vagy házasságtörésért elítélték.


[e12.8] ... érdemtelenek (akiket meg lehet ölni) azok, akiket... házasságtörésért elítéltek...


   Ezek alapján úgy tűnhet, hogy a férfiakra és nőkre azonos büntetés vonatkozik, mindazonáltal a férfiak számára több törvényes mód van a közösülésre, míg a nők számára ez kizárólag a férjükre korlátozódik. Ezért a nőket sokkal nagyobb valószínűséggel ölik meg.
   A férfi uralkodik a nő felett, azonban a közösségben való helyzete azon múlik, hogy az asszonyai hogyan viselkednek. A szent féltékenységet gírának hívják, ez az érzés még Allahban is jelen van. A gíra önbecsülést is jelent, és ez a becsületgyilkosságok alapja. Mint ahogy az a következő hadíszban is látható, Szaíd fenyegetése, hogy megöl egy férfit a feleségével együtt, nemhogy elítélendő, hanem inkább támogatandó. Egy muszlim által a gírájának védelmében alkalmazott erőszak teljes mértékben összhangban áll az iszlámmal.

[Bukhári 8,82,829; Bukhári 9,93,512] Szaíd bin Ubada azt mondta: „Ha meglátnék egy férfit a feleségemmel, lesújtanék rá kardom lapjával.” Amikor ezt Mohamed meghallotta, így szólt: „Emberek, ti megdöbbentek Szaíd gíráján (önbecsülésén). Azonban Allah segítségével nekem több gírám van, mint neki, és Allahnak még nálam is több van, és Allah a gírája miatt tette törvénytelenné a nyíltan vagy titokban elkövetett szégyentelen tetteket és bűnöket.” […]


A legtöbb becsületgyilkosság az iszlám társadalmakban történik.


Bővebb információkat a saría és saría törvényekről a Saría törvány nem muszlimoknak c. könyvben olvashat. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése