2015/12/22

Saría jogrendszer Európában


(Sharía törvény nem muszlimoknak című könyvből 2015)

   A következő összegzést a CSPI International (Center for the Study of Political Islam – Politikai Iszlám Tanulmányok Központja) kutatócsoportja készítette. A dokumentum leírja a saría törvény jelenlegi alkalmazásait a szekuláris Európában, valódi, dokumentált eseteken keresztül, megjelölve a forrásanyagot. Az a célunk, hogy felhívjuk a nyilvánosság figyelmét arra, hogy a különböző európai országokban hogyan válik a saría törvénye egyre gyakrabban alkalmazott eszközzé.
   Az iszlám törvénye, a saría az élet teljes spektrumára kiterjed, beleértve a büntetőjogot, a politikát, a gazdaságot és az olyan személyes dolgokat is, mint a házasság, a szexuális viselkedés és az öltözködés. Ez a törvény a Korán és a szunna (Mohamed tökéletes szavainak és cselekedeteinek) kombinációjaként jött létre. Ezért a saríát szentnek tekintik, ellentétben az ember alkotta törvényekkel. A saríában az írások eltérő értelmezéséből adódóan vannak kisebb különbségek, de a társadalmi gyakorlatba ültetése meglehetősen hasonló. A muszlimok mégsem értenek egyet abban, hogy milyen mértékben alkalmazzák a saríát a társadalmaikban. [1] Az alábbiakban néhány példa olvasható arról, hogyan alkalmazzák a saríát az élet különböző területein és miként tér el a muszlimok saríáról alkotott szemlélete a különböző időkben és helyeken.

A NŐI NEMI SZERV MEGCSONKÍTÁSA:


   Egyiptomban a nők körülbelül 91%-a szenvedte el nemi szervének megcsonkítását (FGM, female genital mutilation - a fordító). [2] A női nemi szerv megcsonkítását 2008-ban hivatalosan is betiltották. [3] 2015-ben egy egyiptomi orvostelítéltek, miután gondatlanságból megölt egy tizenhárom éves lányt a fent említett beavatkozás során. [4]

ÖNGYILKOS BOMBAMERÉNYLETEK:


   A dzsihád a nem muszlimok, vagy ahogy az iszlámban hívják őket, a káfirok ellen folytatott szent háború azzal a céllal, hogy elterjesszék a saríát. Ha valaki a dzsihád során meghal és motivációja Allah szolgálata volt, a paradicsomba fog jutni. Libanonban az öngyilkos bombamerényletek támogatottsága a muszlim lakosság körében a 2002-es 74%-ról 2013-ra 33%-ra csökkent. Ugyanakkor, a palesztin területeken a muszlim lakosság 67%-a támogatja az öngyilkos akciókat. [5]

RABSZOLGASÁG:


   Annak ellenére, hogy a rabszolgaság támogatottsága meglehetősen gyenge volt a Közel-Keleten a 20. században, manapság az ISIS a saría legszigorúbb formáját (ami magában foglalja a rabszolgatartást is) alkalmazza. [6] Az, hogy milyen szigorúan alkalmazzák a saríát, nyilvánvalóan függ a különböző koroktól és helyektől, és a saría minden egyes elemét tetszés szerint lehet alkalmazni vagy korlátozni.
   Jelenleg a közel-keleti, dél- és délkelet-ázsiai, valamint az észak-afrikai muszlim lakosság 75%-a támogatja, hogy a saría legyen a hivatalos törvény, és a muszlimok körülbelül 51%-a állítja, hogy a muszlim hit követőire kizárólag a saríát kellene alkalmazni. [7] Ezt a saríáról alkotott elképzelést az európai muszlimok is osztják. Mindez főleg Európa azon részein szembetűnő, ahol jelentős számban élnek muszlim közösségek, vagy ahol ők alkotják a többséget. Európában rohamosan nő a muszlim populáció, így Ausztriában, ahol a muszlim kisebbség 70%-kal nőtt 2001 és 2012 között, Németországban, ahol a becsült növekedés 42% volt 2000 és 2009 között. [8] Angliában és Wales-ben a muszlim lakosság csaknem megkétszereződött a 2001-2011 közötti tízéves időszakban, stb. [9]
   Bár az európai muszlim populáció meglehetősen gyorsan növekszik, jelenleg a teljes európai lakosságnak csupán a 6%-a muszlim. [10] Ennek ellenére a saríát már most igen széles körben használják.A következő szöveg nem egy átfogó tanulmány, a teljesség igénye nélkül egy rövid összefoglalója annak, hogyan alkalmazzák Európában a saríát az egyes országokban.

DEMOKRÁCIA EURÓPÁBAN VERSUS SARÍA


   A fő probléma a saría demokratikus európai országokban történő bevezetésével az, hogy „a saría szabályai összeegyeztethetetlenek a demokratikus rendszerrel”. Ez nem egy „iszlamofób” vélemény, hanem az Emberi Jogok Európai Bíróságának (ECHR) 2003-as nyilatkozata.
   Az ECHR megerősítette a török alkotmánybíróság észrevételét, mely szerint az állam és az egyház szétválasztása a demokrácia egyik elengedhetetlen feltétele. A szekularizmus elve megakadályozza az államot, hogy egy adott vallást vagy hitrendszert előnyben részesítsen, illetve megteremti a lelkiismereti szabadságot és az állampolgárok törvény előtti egyenlőségét. A politikai rezsim szekuláris jellegének megőrzését célzó állami beavatkozást egy demokratikus társadalomban szükségesnek kell tekinteni. [11]
   Sőt, miután a saría kirekesztő a nőkkel szemben, az Európai Bíróság határozatot hozott a női jogok védelmére: „a vallásszabadság nem szolgáltathat indokot a nők jogainak megsértésére, legyen az akár nyílt, akár kevésbé tetten érhető, legális vagy illegális, történjék a női áldozatok névleges beleegyezésével vagy anélkül.” [12]
   Mindenkinek emlékeznie kell ezekre a nyilatkozatokra, mert erős ellentmondásban állnak számos muszlim véleményével. Kiderült, hogy Európában a muszlimok közel 60%-a egyetért az iszlám gyökereihez való visszatéréssel, 75% véli úgy, hogy a Koránnak csak egyetlen értelmezése lehetséges, amihez minden muszlimnak ragaszkodnia kell, és 65% mondja, hogy a vallási szabályok fontosabbak számukra, mint annak az országnak a törvényei, amelyben élnek. [13] Dél- és Kelet-Európa (Oroszországot és a Balkánt is beleértve) jelentős muszlim kisebbségeinek 65%-a a saría kizárólagos alkalmazását preferálja a muszlimok számára. [1] Más közvélemény-kutatásokból kiderült, hogy a 25-34 év közötti brit muszlimok 32%-a és a 16-24 év közöttiek 37%-a szerint az ország törvénye a saría kellene, hogy legyen. [14-15]
   Az olyan szervezetek, mint a Sharia4Belgium, Sharia4Holland, Islam4UK vagy az Islamskavyzva.com weboldal (régi nevén Sharia4Czechia) üzemeltetésében résztvevő csoportok azért küzdenek, hogy elterjesszék a saríát az európai országokban. Ezt egy két lépésből álló folyamatként képzelik el. Az első lépés célja olyan muszlim közösségek létrehozása, amelyek képesek megérteni Mohamed példáját terjeszteni az iszlámot. Véleményük szerint ez a fázis már befejeződött. A második lépés a lelkiismeretes muszlimok számának növeléséről szól. Ők képesek lesznek az „aranykort” idéző társadalmakat alapítani, ezzel megvalósítva az iszlám „utópiát”. [16] Ez a nézet tartalmazza azt az elvárást, hogy a saríát a nem muszlimokra is rákényszerítsék. Egy ilyen helyzet könnyen idéz elő harcot a demokrácia és a politikai iszlám között az európai országokban.
   Nemrég az olyan országokban, mint Németország, Franciaország, Anglia, a Benelux államok, Dánia és Svédország a saría törvényét az európai társadalom sok területén vezették be. Ezért hasznos két fő területre bontani a saría alkalmazását: saría muszlimoknak és saría nem muszlimoknak (káfirok).

SARÍA MUSZLIMOKNAK


Saría mint párhuzamos jogrendszer Európában


   Nagyon gyakori, hogy a muszlim közösségeken belül a muszlimok közötti jogi ügyekben nem hivatalos muszlim hatóságok ítélkeznek, vagy hivatalosan a saría törvénye szerint döntenek. A muszlim közösségeken belül létezik egy, az ország rendszerével párhuzamosan működő jogrendszer, amelynek fókuszában gyakran a családjog áll. Összehasonlítva az európai törvénykezéssel, a saríában a nők jogait erősen korlátozzák. Az ilyen jelenségek tipikus példái az iszlám bíróságok, főleg Angliában.

ISZLÁM BÍRÓSÁGOK ANGLIÁBAN


   A muszlimok által vezetett nem hivatalos saría bíróságok az 1980-as évek óta működtek az Egyesült Királyságban. [18] Jelen bevezető megírásakor 85 hivatalos bíróság létezik – Muszlim Mediációs Tanácsok –, melyek a bírósági közvetítői eljárásról szóló törvény (mediációs törvény) szerint működnek 1996 óta. [17] Ezek az intézmények tanáccsal szolgálnak azoknak a muszlimoknak, akik önként fordulnak hozzájuk, hogy polgári vagy családi vitákban (válás, házasság,stb.) igazságot szolgáltassanak. A bírói döntések betartásáról azután a megyei bíróságok vagy a legfelsőbb bíróság gondoskodnak. A valóságban azonban a saría bíróságok kiskapuként használnak egy, az 1996-os törvényből kevésbé ismert záradékot oly módon, hogy ítéleteik az angol törvényi keretek között is jogilag kötelező érvényűek legyenek az olyan esetekben mint a válás, a pénzügyi viták, sőt a családon belüli erőszak. [18]
   A BBC „Secrets Of Britain‘s Sharia Councils” (A brit saría bíróságok titkai) című dokumentumfilmje bemutatta, mi történik valójában a brit saría bíróságokon. Többről van szó puszta bíróságoknál.

ISZLÁM BÍRÓSÁGOK MÁS EURÓPAI ORSZÁGOKBAN


   Általánosságban, ha a saría bíróságokat nem támogatja hivatalosan a kormány, a mecsetekben is könnyedén tudnak működni. A német „párhuzamos igazságszolgáltatásról” például a Spiegel is beszámolt 2011-ben, Joachim Wagner pedig a Richter ohne Gesetz (Törvény nélküli bírók) című könyvében. [19]
   A feminista író, Nahed Selim beszámolt arról, hogy a holland mecsetekben többek között a házasságra, válásra, öröklésre, a gyámságra, gyerekelhelyezésre vonatkozóan a saríát alkalmazzák. [20] Az imámok hoztak döntést sok konfliktusban a dán Vollmose gettóban. Számos médiacsatorna beszámolt arról, hogy az imámok ítéletét Vollmose-ban a vének tanácsa hagyta jóvá (egy olyan testület, amely a régió legidősebb és legnagyobb tiszteletben álló tagjaiból áll). A polgárjogon kívül eső vallási és etikai jogrendszerek Svédországban is működnek. [21] 2011-ben Antwerpenben, Belgium második legnagyobb városában alapított saría bíróságot a Sharia4Belgium radikális muszlim csoport. [22] A bíróság családjogi vitákban „mediál” a Belgiumba bevándorolt muszlimok között.
   Görögország helyzete speciális. Csaknem egy évszázada működnek görög saría bíróságok Trákiában. A muftinak döntéshozatali joga van ebben a régióban a muszlim állampolgárok között az olyan ügyekben mint a házasság, a válás, a tartásdíj megállapítása, a gyermekfelügyelet, a gyámság, a kisebbségek emancipációja, muszlim végrendelkezés és öröklési viták, amennyiben ezeket a kapcsolatokat a saría szabályozza. Ez a sajátos „egyidejű döntéshozatali” jogrendszer – ahogy azt az EU meghatározta – vita tárgyát képezi a görög jogászok és emberjogi szervezetek körében [23]. A saría alkalmazása az európai törvénykezésben azt jelenti, hogy ezek a bíróságok a világi törvényekkel párhuzamosan létező rendszert alakítanak ki.

Saría az európai törvényben


   A saría európai alkalmazása nemcsak az iszlám bíróságok hatáskörében zajlik, ezekben az ügyekben a világi, nem muszlim hatóságok is egyre többször a saría szellemében kezdenek eljárni. A káfirok számos helyzetben használják a saríát. Említhetünk példákat erre Angliából, Spanyolországból és Hollandiából.
   A szekularizmus hihetetlen csapást szenvedett Angliában 2014-ben, amikor a saríát adoptálták az angol jogrendszerbe. Az angliai The Law Society ajánlásokat adott ki arra vonatkozóan, hogyan fogalmazzanak meg dokumentumokat az iszlám szabályai szerint, ami kizárta a nem muszlimokat és megcsorbította a nők jogait. Ezen ajánlások használatával a High Street Solicitors jogtanácsosi szolgálat olyan iszlám végrendeletet tud készíteni, amely teljesen kizárja a nem muszlimokat és tagadja a nők egyenlő részesedését az öröklésből. [24] Fontos megjegyezni, hogy Angliában egy saríabarát pénzügyi rendszer van kialakulóban. David Cameron 2013-ban így nyilatkozott: „Azt akarom, hogy Dubai és Kuala Lumpur mellett London legyen az iszlám pénzügyi rendszer legnagyobb fővárosa az egész világon”. [25]
   A saría elvét Németországban is használják. Habár a saría nem része közvetlenül a német jogrendszernek, a bíróságon hivatalosan alkalmazzák azt, hogy „muszlim ügyekben” döntsenek. A saría elemeit használták családi ügyekben és örökösödési vitákban. [26-27] Rajna-vidék-Pfalz tartomány belügyminisztere 2012-ben támogatta a saría használatát. [28] A hammi bíróság 2013. áprilisban bejelentette, hogy a német bíróságok a saríát fogják alkalmazni azokra az esetekre, ahol a házasság a saría szerint történt egy muszlim országban, és a válókeresetet Németországban adják be [29].
   A saría egyes részeit Spanyolországban is hivatalosan alkalmazzák. A spanyol kormány a nemzetközi örökbefogadási törvény módosításával arra kötelezi a spanyol szülőket, hogy a gyerekeket a felnőtté válásukig a gyámság kafalának nevezett iszlám ajánlása szerint neveljék fel. A spanyol nemzetiségűek által örökbefogadott marokkói gyerekeket a szülők vallásától függetlenül muszlimként fogják felnevelni. [30] Az “expressz válások” jogi lehetőségének mintájára a spanyol bíróságok újabban hajlamosak megadni az iszlám válás alapjogát, a házasság egyoldalú megtagadását (talaq). Ugyanakkor sok muszlim számára a világi válás nem elfogadható a házasság felbontásához, ezért a spanyol bíróságok igyekeznek érvényesíteni a megtagadás gyakorlatát, azokban az esetekben, amikor a nők kezdeményezik a válást (khul). [31] 
   Fontos megjegyezni azt is, hogy Európában a poligámia hivatalosan is lehetséges. Habár a poligámiát technikailag tiltják Hollandiában, a holland hatóságok olyan muszlim házasságokra figyeltek fel Rotterdamban és Amszterdamban, ahol több feleség is van. A házassági nyilvántartás elismeri a bevándorlók közötti poligám házasságokat, ha azok olyan országokban köttettek, ahol a többnejűség amúgyis engedélyezett, mint például Marokkóban. [32] 
   A fenti példákban az Európában alkalmazott saría csak a muszlim lakosságra vonatkozott. Vannak azonban esetek, amikor a saríát a káfirok esetében is alkalmazzák.

SARÍA KÁFIROKNAK


   Ebben a részben példákat találunk a véleménynyilvánítás jogának korlátozására, a saría követelményeire az úgynevezett no-go zónákban, az antiszemitizmusra, a saría oktatásra gyakorolt hatására és más európai jelenségekre. A saría használata nagyban befolyásolja a káfirok életét, hisz gyakran közvetlenül rájuk fókuszál.

No-go zónák


   Az európai városokban és országokban a muszlimok gyakran ugyanabban a kerületben vagy régióban élnek. Ezeken a részeken a muszlimok száma jelentősen meghaladja az ország többi részének lakosságát. Sokan közülük bevándorlók. Az európai országokban nagyon sok ilyen terület akad. [33-34]
   A bevándorló lakosság száma nagyon gyorsan nőhet. Oslóban 20-30 éven belül többségbe kerülhetnek a nem norvégok [21]; Birmingham-ben 2024-re a pakisztániak lehetnek többségben; a helyi német lakosság pedig kevesebb mint 40 évenbelül több nagy német városban kisebbségbe kerül. Ezeken a helyeken olyan zárt közösségek találhatók, ahol nem hivatalosan ugyan, de a saría van érvényben. A média nemrégiben tájékoztatta a nyilvánosságot ezekről a „no-go zónákról” – vagy „saría zónákról” –, ahol saría járőrök gondoskodnak arról, hogy a lakosság betartsa a saría törvényét. Az alábbiakban számos eset kerül megemlítésre példáként Angliából, Franciaországból és Hollandiából.


Anglia


   A saría járőrök – muszlim vallásrendőrök vagy erkölcsrendőrök néven is hivatkoznak rájuk – a Sharia Project nevű szervezet tagjaiból verbuválódtak és Kelet-London utcáit tartják felügyeletük alatt legalább 2013 eleje óta. [35] Három iszlámra áttért személyt, akiket azért tartóztattak le, mert nem muszlimokat zaklattak, 2013-ban eltiltottak attól, hogy a saríát terjesszék Angliában. [36] London egyes külvárosi területein ISIS-párti angol dzsihádisták folytatják a „saría járőrözést”, hogy kedvét szegjék azoknak, akik szerintük nem az iszlám módjára viselkednek. Erről a CBS számolt be 2014 végén [37].


Franciaország


   2014-ben a Le Figaro nyilvánosságra hozott egy kiszivárogtatott hírszerzési dokumentumot, amely arra figyelmeztetett, hogy a muszlim gettók francia iskoláiban a saríát vezetik be. A dokumentum jelezte, hogy a fiatal lányokat fejkendőbe öltöztetik a játszótereken, halal ételt szolgálnak fel az étkezdében, a vallási ünnepek ideje alatt rendszeresek az iskolai hiányzások (Nimes és Toulouse egyes részein megközelítik a 90%-ot), és titokban imádkoznak a konditermekben és a folyosókon. A 120 oldalas No-go zónák a Francia Köztársaságban: mítosz vagy valóság? (Les zones de non-droit dans la République Française, mythe ou réalité?) című tanulmány több tucat francia területről számol be, ahol a rendőrség és a csendőrség nem tudja fenntartani a köztársasági rendet, ahová nem képes konfrontáció vagy akár halálos tűzharc veszélye nélkül bejutni. [38-39]


Hollandia


   2015. elején botrány tört ki Hollandiában a Hágai Rendőrség és a szalafista Asz- Szunna mecset közötti szilveszteri együttműködés kapcsán. Az Asz-Szunna mecset önkéntesei szilveszter estéjén a Transvaal és a Schilderswijk kerületekben járőröztek, hogy fenntartsák a rendet a fiatalok között. A mecset önkénteseit szolgálatukért cserébe üdülési utalvánnyal jutalmazták. [40]


Öncenzúra mint a szólásszabadság megcsorbítása


   A saría egyik legszörnyűbb csapása, amit az emberi jogokra mért, a szólásszabadsággal kapcsolatos. Az ok nagyon egyszerű: Mohamed, Allah vagy az iszlám tanok bírálata istenkáromlásnak minősül az iszlámban, ami tiltja az ilyen tetteket. A kritikák elleni hatékony eszköz az iszlamofóbiával történő megvádolás. Manapság bárkit, aki az iszlámot bírálja, iszlamofób, „problémás”, megbízhatatlan vagy radikális jelzőkkel lehet illetni. Sőt mi több, az iszlám ellenzőit meg is gyilkolják.
   Theo van Gogh, holland filmrendezőt Behódolás (2004) című filmje miatt ölték meg, amely azt bírálta, ahogy a nőkkel bánnak az iszlámban. Lars Vilks Mohamedet ábrázoló dán karikatúráinak megjelenése után épületeket gyújtottak fel és embereket öltek meg. Mr. Vilks jelenleg is „élő célpont”, aki túlélte a legutóbbi fegyveres támadást Koppenhágában 2015-ben. [41]
   2015-ben brutális támadást hajtottak végre a Charlie Hebdo párizsi irodájában a szólásszabadság jogát gyakorlók ellen. Három napon belül 17 embert gyilkoltak meg. Miközben az iszlám sok szószólója szörnyű dolognak nevezte a történteket, erőszakos tüntetések törtek ki a világ több részén, Európát is beleértve. [42] A világon mindenki tud azokról a gyilkosságokról, amelyeket az ISIS ellenzőivel szemben követnek el. Sok esetben olyan európaiak követik el ezeket, akik visszatérnek Európába. [43] Ez nagyon reális veszélyt jelent, a legtöbb ember most döbben rá, hogy aki ellenzi az iszlámot, azt meggyilkolhatják.
   Érdekes, hogy a franciák 42%-a a Charlie Hebdo ellen elkövetett támadás után azt mondta, hogy nem kellene olyan rajzokat közölni, amelyek sértik a muszlimokat. [44] Hollandiában például a reklámügynökségek annyira féltek, hogy nem rakták ki a Charlie Hebdo rajzokat ábrázoló posztereket. A félelem gyorsan vezet öncenzúrához Európában. [45] A legnagyobb újságok gyakran nem is „muszlimokról” írnak, hanem „radikálisokról”, „bevándorlókról”, „magányos farkasokról” beszélnek vagy körülírják a dolgokat.


Antiszemitizmus


   A történelem során a zsidókat üldözték a káfirok és a muszlimok egyaránt. Jelenleg is ez a helyzet az izraeli-palesztin konfliktus miatt. Az olyan európai országokban, ahol nagy muszlim közösségeknek adnak otthont, a növekvő antiszemitizmus nyilvánvaló. Svédország egy jó példa erre. A jelenleg is kicsi malmöi zsidó közösség évente 5%-kal csökken. A föreningsgatan-i zsinagóga felkapott utcájában alapos biztonsági rendszert dolgoztak ki. A fenyegetettségi szintnek megfelelően a zsidó közösségi hivatalok jelezték, hogy az épület ablakai „kőállóak”, az őrök pedig minden idegent leellenőriznek, aki be akar menni a zsinagógába. [46]
   A keresztényeket és a zsidókat széles körben üldözik a muszlim országokban, a dolgok pedig sokkal rosszabbra fordultak az elmúlt pár évben. Sok muszlim Európában úgy tekint a zsidóságra, mint egy gonosz erőre, amely uralni akarja a Nyugatot. Csaknem minden ötödik Angliában élő muszlim úgy tekint a zsidó közösségekre, mint „az igazságért folytatott közel-keleti csata” legitim célpontjaira. [21] Dániában a keresztény menekültek a táborokban zaklatásnak és fizikai bántalmazásnak vannak kitéve más menekültek részéről csupán azért, mert az iszlámról a kereszténységre tértek át. [47] Az antiszemitizmus széleskörű az európai muszlim közösségekben.


Oktatás


   Az európai országok megengedik a muszlim iskolák alapítását, az iszlám oktatás pedig szintén lehetséges Európa néhány országának állami iskoláiban. Mégis megfigyelhető az a tendencia, hogy a „nem muszlim iskolákban” is az iszlám szerint oktatnak. Anglia egy nagyon jó példa erre, hisz ott számos muszlim iskolát államilag finanszíroznak, és sok a független muszlim iskola is. 
   Nemrégiben egy „trójai faló” névre keresztelt botrány tört ki egy 2014-es birminghami esettel kapcsolatban. [49] A „trójai faló” [50] egy négyoldalas dokumentum, amely felvázol egy stratégiát arról, hogyan űzzék el az állami iskolák nem muszlim vezetői tanárait és személyzetét a muszlim lakta környékeken, és hogyan nevezzenek ki a helyükre olyanokat, akik az iskolákat szigorú iszlám elvek szerint fogják majd vezetni.
   E dokumentumról most azt gondolják, hogy koholmány. Mindazonáltal az Oktatási Minisztérium nyomozást rendelt el, amely világos bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy sok, egymással kapcsolatban álló hatósági személy volt az iskolákban, akik „támogatták, jóváhagyták a szélsőséges nézeteket vagy nem utasították vissza azokat.” A nyomozás a város 21 iskoláját vette górcső alá. A vizsgálatot követően öt iskolát köteleztek speciális intézkedések bevezetésére [51].


Összefoglalás


   Ez az írás röviden bemutatja a saría terjedését Európában. Ha a muszlim közösség csekély vagy nincs valós ereje, a saría rejtve marad. Általánosságban e törvényt csak a mecsetekben vagy hasonló helyeken alkalmazzák; de amikor a muszlim közösség jelentőssé válik és az ereje megnő, egy párhuzamos törvény jelenhet meg egy olyan társadalmi rendszert hozva létre, amely az iszlám szabályain alapszik. Később a saría hivatalos státuszt nyer, és gyakran alkalmazzák a muszlimokra családjogi kérdésekben. Nem hivatalosan akár a káfirokra is ráerőltetik a „muszlim” régiókban vagy kerületekben.
   A saría bevezetése egy lassú folyamat, amely az alábbi módon jellemezhető: a félelem terjedése öncenzúrát eredményez, és mindenki óvakodik attól, hogy az iszlámot kritizálja. A meglévő rendszerek a muszlimok befolyása alá kerülnek, akik nyomást gyakorolnak a bíróságokra, iskolákra és más intézményekre. A káfirok által megalkotott törvényeknek lassan határt szabnak a saría követelései és a muszlimok radikalizmusa. E folyamat a demokrácia alapelveit fenyegeti, mivel a saría szabályai összeegyeztethetetlenek a demokratikus kormányokkal. Ez nyilvánvalóan a káfirokban növekvő ellenérzést vált ki az iszlámmal szemben.
   Mindenkinek tudnia kell, hogy az Európában terjedő saría jelensége Mohamed életét tükrözi. Könnyen jellemezhető két lépésben. Először Mohamed egy prédikátor volt, az iszlám pedig csupán egy vallás. Ekkor körülbelül 150 követője akadt. Később Mohamed politikussá és harcossá vált, az iszlám politikai köntöst öltött, az arab világ pedig teljesen átalakult. Mire Mohamed meghalt, az arabok többsége muszlim volt, akik behódoltak az iszlámnak.

   Ezért a nem muszlimoknak meg kell érteniük a saría alapjait és az iszlámot. Már az ajtón kopogtat.


Hivatkozások:


[1] The World’s Muslims: Religion, Politics and Society. Pew Research Center [online], 2013. p.42-43. http://www.pewforum.org/files/2013/04/worlds-muslims-religion-politics-society-full-report.pdf
[2] The State of the World’s Chrildren 2014, Unicef [online], 2014. p. 79. http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/SOWC2014_In%20Numbers_28%20Jan.pdf
[3] Egypt bans female circumcision after death of 12-year-old girl, The guardian [online]. 2007. http://www.theguardian.com/world/2007/jun/30/gender.humanrights
[4] Egypt doctor convicted over girl‘s death in landmark FGM case, Reuters [online]. 2015. http://www.reuters.com/article/2015/01/26/us-egypt-trial-fgm-idUSKBN0KZ1IQ20150126
[5] Muslim Publics Share Concerns about Extremist Groups. Pew Research Center [online]. 2013. http://www.pewglobal.org/2013/09/10/muslim-publics-share-concerns-about-extremist-groups/
[6] Yazidi sex slave escapes Isis to tell her story: ‚They took us away like cattle‘. The Independent [online]. 2014. http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/yazidi-sex-slave-escapes-isis-to-tell-her-story-they-took-us-away-like-cattle-9939770.html
[7] The World’s Muslims: Religion, Politics and Society. Pew Research Center [online]. 2013. http://www.pewforum.org/Muslim/the-worlds-muslims-religion-politics-society.aspx
[8] Anzahl der Muslime in Österreich 2012, Anzahl der Muslime in Deutschland – Entwicklung. Statista [online]. 2012. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/312152/umfrage/anzahl-der-muslime-in-oesterreich/
[9] Muslim population in England and Wales grows 75% in 10 years. RT [online]. 2015. http://rt.com/uk/231675-muslim-population-rises-1m/
[10] Brian Grim: Yearbook of international religious demography. Leiden, Brill, 2014. ISBN 978-900-4272-743. p.134.
[11] Case of the Refah Partisi (The Welfare Party) and others v. Turkey. Emberi Jogok Európai Bírósága [online]. 2003. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60936#{„itemid“:[„001-60936“]}
[12] Resolution 1464 (2005) - Women and religion in Europe. Európa Tanács [online]. http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta05/ERES1464.htm#_ftn1
[13] Ruud Koopmans, Journal of Ethnic and Migration Studies, 2015, Vol. 41, No. 1, 33–57.
[14] Munira Mirza, Abi Senthilkumaran, Zein Ja’far: Living apart together. British Muslims and the paradox of multiculturalism, London: Policy Exchange, 2007, p. 46.
[15] Denis MacEoin, David G. Green: Sharia Law or ‘One Law For All?’, 2009, Civitas: Institute for the Study of Civil Society, London.
[16] Vstaň a varuj! Aneb, jsem muslim a chci pomoci g islám a pomoci ummě [in czech]. Sharia4czechia.com [online]. http://islamskavyzva.com/vstan-a-varuj-jsem-muslim-a-chci-pomoci-rozsirit-islam-a-pomoci-umme/#_blank.
[17] Growing use of Sharia by UK Muslims. BBC News [online]. 2012. http://www.bbc.co.uk/news/uk-16522447?print=true
[18] Islamic Sharia courts in Britain are now ‚legally binding‘. Mailonline [online]. 2008. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1055764/Islamic-Sharia-courts-Britain-legally-binding.html
[19] Joachim Wagner: Richter ohne Gesetz islamische Paralleljustiz gefährdet unseren Rechtsstaat ; wie Imame in Deutschland die Scharia anwenden. Erw. und aktualisierte Ausg., 1. Aufl. Berlin: Ullstein, 2012. ISBN 9783548374802.
[20] Help Muslims escape the tyranny of Sharia law. NRC [online]. 2009. http://vorige.nrc.nl/international/article2296923.ece/Help_Muslims_escape_the_tyranny_of_Sharia_law
[21] Karen Jespersen - Ralf Pitelkow: The Power of Islam. Kobenhavn: Politikens Forlag, 2012. ISBN 978-87-400- 0612-4.
[22] Shariah4Belgium opent islamitische rechtbank voor huwelijks- en erfeniskwesties. HLN [online]. 2011. http://www.hln.be/hln/nl/1275/Islam/article/detail/1317026/2011/09/10/Shariah4Belgium-opent-islamitische-rechtbank-voor-huwelijks--en-erfeniskwesties.dhtml
[23] Eirini Kakoulidou: The application of Shari’ah in the Greek area of Western Thrace: Protecting the religious freedom of the Muslim minority or dismantling the Greek Constitution?. Academia.edu [online]. http://www.academia.edu/3287627/The_application_of_Shari_ah_in_the_Greek_area_of_Western_Thrace_Protecting_the_religious_freedom_of_the_Muslim_minority_or_dismantling_the_Greek_Constitution
[24] Sharia law to be adopted into UK legal system for first time, RT [online]. 2014.
http://rt.com/uk/147713-Sharialaw-uk-legal
[25] UK aims to become centre for Islamic finance. Aljazeera [online]. 2013.
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/10/uk-aims-become-centre-islamic-finance-201310319840639385.html
[26] Justifying Marital Violence: A German Judge Cites Koran in Divorce Case. Spiegelonline [online]. 2007.
http://www.spiegel.de/international/germany/justifying-marital-violence-a-german-judge-cites-koran-in-divorce-case-a-473017.html
[27] Islamic Law‘s Foothold in German Legal System, Gatestone Institute [online]. 2013.
http://www.gatestoneinstitute.org/3753/islamic-law-german-legal-system
[28] Sharia in Germany? Politician Blasted for Support of Islamic Law. SpiegelOnline [online]. 2012. http://www.spiegel.de/international/germany/Sharia-in-germany-politician-blasted-for-support-of-islamic-law-a-813148.html
[29] Islamic Law‘s Foothold in German Legal System. Gatestone Institute [online]. 2013. http://www.gatestoneinstitute.org/3753/islamic-law-german-legal-system
[30] The Islamization of Spanish Jurisprudence. Gatestone Institute [online]. 2013.
http://www.gatestoneinstitute.org/3595/spain-adoption-islam
[31] The Spanish Encounter with Islamic Family Law: An Approach to Legal Pluralism in Spain, Academia.edu [online]. https://www.academia.edu/1776256/The_Spanish_Encounter_with_Islamic_Family_Law_An_Approach_to_Legal_Pluralism_in_Spain
[32] Netherlands Recognises Polygamous Marriages of Muslims reports Dutch Newspaper. LifeSite News [online].2008.
https://www.lifesitenews.com/news/netherlands-recognises-polygamous-marriages-of-muslims-reports-dutch-newspa 
[33] List of cities in the European Union by Muslim population. Wikipedia [online]. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_the_European_Union_by_Muslim_population
[34] Atlas des Zones urbaines sensibles. CGET [online]. http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/ZUS/
[35] Sharia patrols. Wikimednia [online]. 2015. http://en.wikipedia.org/wiki/Sharia_patrols
[36] Judge BANS Muslim Patrol vigilantes from promoting SHARIA LAW in Britain. Express [online]. 2014. http://www.express.co.uk/news/uk/459782/Muslim-Patrol-handed-Asbos-banning-Sharia-Law-promotion-or-meeting-Anjem-Choudary
[37] Anti-gay, anti-alcohol: London‘s „Sharia patrol“. CBS News [online] 2014.
http://www.cbsnews.com/videos/anti-gay-anti-alcohol-londons-Sharia-patrol/
[38] Les zones de non-droit » dans la République Française, mythe ou réalité ?. DRMCC [online]. 2002. http://www.drmcc.org/IMG/pdf/TREMOLLET_DE_VILLERS.pdf
[39] European ‚No-Go‘ Zones: Fact or Fiction? Part 1: France. Gatestone Institute [online]. 2015. http://www.gatestoneinstitute.org/5128/france-no-go-zones
[40] Scandal: Dutch police paid Salafis to help patrol The Hague during New Year’s Eve. 10News.dk. [online] 2015. http://10news.dk/scandal-dutch-police-paid-salafi-Sharia-patrols-to-help-patrol-the-haag-during-new-years-eve/
[41] Artist survives Copenhagen attack: ‚They threw me in a storage room‘, CNN [online]. 2015. http://edition.cnn.com/2015/02/15/europe/copenhagen-cafe-attack-lars-vilks/
[42] 10 killed, churches torched in protests over Charlie Hebdo. CNN [online]. 2015. http://edition.cnn.com/2015/01/20/world/charlie-hebdo-violence/
[43] ISIS Foreign Fighter Recruitment, Social Media Undeterred By New Security Crackdowns. Ibtimes [online]. 2015. http://www.ibtimes.com/isis-foreign-fighter-recruitment-social-media-undeterred-new-security-crackdowns-1831764
[44] 42% of French people say cartoons that upset Muslims shouldn’t be published, The guardian [online]. 2015. http://www.theguardian.com/world/2015/jan/18/french-people-press-publishing-cartoons-charlie-hebdo-muslims-magazines-papers
[45] Charlie Hebdo cartoons banned at Dutch train stations: too dangerous, 10News [online]. 2015.
http://10news.dk/charlie-hebdo-cartoons-banned-on-dutch-train-stations-too-dangerous/
[46] Jews reluctantly abandon Swedish city amid growing anti-Semitism. Haaretz [online]. 2010. http://www.haaretz.com/jewish-world/jews-reluctantly-abandon-swedish-city-amid-growing-anti-semitism-1.301276
[47] Denmark: Muslim refugees persecute Christian refugees. Pamelagellar [online]. 2014. http://pamelageller.com/2014/11/denmark-muslim-refugees-persecute-christian refugees.html/#sthash.w0sYCnT4.6qoPuwsD.dpuf
[48] Islam and antisemitism. Wikipedia [online]. 2015. http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_and_antisemitism
[49] Trojan Horse: UK Fears Islamic Takeover of Schools. CBN [online]. 2014.
http://www.cbn.com/cbnnews/world/2014/June/Trojan-Horse-UK-Fears-Islamic-Takeover-of-Schools/
[50] Trojan Horse Original. Scribd [online]. 2014. http://www.scribd.com/doc/211508398/Trojan-Horse-Original
[51] Trojan horse plot report: ‚disturbing‘ evidence of intolerant Islamic ethos. The Telegraph [online]. 2014. http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/10983109/Trojan-horse-plot-report-disturbing-evidence-of-intolerant-Islamic-ethos.html

https://www.sariakonyv.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése